RegionPlzen.cz (17. 1. 2017)

Znakovka do škol

Děti na základních školách se seznámí se znakovým jazykem.

Nový rok nás velmi mile překvapil a to zájmem o projekt Znakovka do škol, který realizuje SNN v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Finančně byl projekt podpořen grantem T-Mobile Mluvme spolu. Cílem Znakovky do škol je zvýšít povědomí u dětí na 1. stupni ZŠ o formách komunikace se sluchově postiženými dětmi a to zábavnou a neotřelou formou. Proto jsme navázali spolupráci se ZŠ Martina Luthera v Plzni. Žáci 4. A a 4. B se ochotně a s vervou sobě vlastní pustili do nacvičování pohádky Boudo, boudičko! a písničky Když jsem já sloužil, ve znakovém jazyce. Nutno podoktnout, že děti pilně cvičí, aby byly na vystoupení, která je čekají, připraveny. Divadelní představení s dětmi nacvičuje Mgr. Jitka Matějková (divadelnice a třídní učitelka). V rámci projektu vzniká také slovník, do kterého většinu slovíček vybíraly právě děti. Grafickou podobu slovníčku má na starosti grafik Petr Šrédl. Ale to stále není vše, co projekt nabízí. Pro ZŠ z Plzně jsou připraveny minikurzy znakového jazyka pro děti a možnost shlédnout divadelní představení hrané a znakované jak dětmi, tak profesionálními tlumočníky znakového jazyka. Veřejnost se ale nemusí bát, že představení ve znakovém jazyce nazkoušené slyšícími dětmi neuvidí, naopak, kromě představení pro ZŠ jsou připraveny i 2 představení právě pro širokou veřejnost a to dne 26.8. na ranči Šídlovák (na pravidelné akci pořádající organizace: Slyšíme se na ranči?) a při Mezinárodním dni neslyšících 24.9. 2017. Doufáme, že se projekt uchytí a bude možné ho v příštích letech rozvíjet dále.

Autor: Kristýna Voříšková

Zdroj:
http://www.regionplzen.cz/blog/znakovka-do-skol-134059/