O projektu

Překlad do ZJ:

Název projektu: Znakovka do škol 
Doba trvání projektu: 2017 – dosud
Realizátor: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
Odpovědná osoba: Mgr. K. Voříšková – 602 616 785 / voriskova@snplzen.cz
Propagační materiály: 
Aktivity: Divadelní představení dětí ze ZŠ Martina Luthera, workshop pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ (seznámení se sluchovou vadou a znakovým jazykem), on-line slovník na znakovkadoskol.snplzen.cz,
Akce pro veřejnost s ukázkou pohádky: 

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na děti ze ZŠ v Plzni a PK. Děti jsou ve školách seznamováni s cizími jazyky /AJ, NJ, RJ, FJ/, ale se znakovým jazykem a pravidla, jak se ke sluchově postiženému chovat nikoliv. Přestože se v Plzni nachází MŠ a ZŠ pro sluchově postižené a je tudíž možnost, že se slyšící děti dříve či později s neslyšícími/nedoslýchavými dětmi setkají. Ale nebudou vědět, jak s nimi komunikovat a to bychom rádi změnili. Chceme děti informovat o této vadě, která na první pohled není viditelná, ale svým způsobem může způsobit řadu zbytečných nedorozumění. Od projektu očekáváme, že se děti hravou formou seznámí s tím, jak mohou navázat kontakt se sluchově postiženým spolužákem či kamarádem.

Cíl:
– zvýšit u dětí na 1. a 2. stupni ZŠ v Plzni a PK povědomí o formách komunikace se sluchově postiženými dětmi a to hravou a zábavnou formou.

Realizační tým:
Odpovědný vedoucí: Mgr. K. Voříšková
Dobrovolník/Konzultant z oblasti tlumočnictví ZJ: soudní tlumočník ZJ Mgr. M. Hanzlíček
Dobrovolník/lektor workshopů: Miroslava Volejníková – neslyšící – místopředsedkyně organizace – vedení workshopů pro děti a pomoc při přípravě pohádky ve ZJ se slyšícími dětmi

Spolupracovníci:
Grafika slovníku: Petr Šrédl
Nácvik pohádky a práce s dětmi: Jitka Barvířová (Matějková), Martin Hála – ZŠ Martina Luthera

Závěrečná zpráva z 1. a 2. ročníku projektu:
Znakovka do škol v číslech zde:
Znakovka do škol 2 v číslech

Propagační materiály:
Slovník znakového jazyka aneb Znakovka do škol; placka; balonky; pastelky; pexeso
Brožura Domluvíme se; pexeso; buttony; špunty do uší

Finanční podpora:

banner_obrazek_ctverec