O projektu

Nová  pohádka v rámci projektu NF Dobří lidé Česka ke shlédnutí v sekci Ke stažení.

Pokud máte zájem o naše propagační materiály, stačí nám jen napsat 🙂

PROŠKOLENO 4671 dětí v 35 školách, iNVESTOVANÝ ČAS 11240 minut.

Název projektu: Znakovka do škol 
Doba trvání projektu: 2016 – dosud
Realizátor: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
Spolurealizátor: Děti ze ZŠ Martina Luthera v Plzni (3.B – tř. učitelka Mgr. J. Barvířová)
Odpovědná osoba: Mgr. K. Voříšková – 602 616 785 / voriskova@snplzen.cz
Aktivity: Divadelní představení dětí ze ZŠ Martina Luthera, workshop pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ (seznámení se sluchovou vadou a znakovým jazykem), on-line slovník na znakovkadoskol.snplzen.cz,
Akce pro veřejnost s ukázkou pohádky:

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na děti ze ZŠ v Plzni a PK. Děti jsou ve školách seznamováni s cizími jazyky /AJ, NJ, RJ, FJ/, ale se znakovým jazykem a pravidla, jak se ke sluchově postiženému chovat nikoliv. Přestože se v Plzni nachází MŠ a ZŠ pro sluchově postižené a je tudíž možnost, že se slyšící děti dříve či později s neslyšícími/nedoslýchavými dětmi setkají. Ale nebudou vědět, jak s nimi komunikovat a to bychom rádi změnili. Chceme děti informovat o této vadě, která na první pohled není viditelná, ale svým způsobem může způsobit řadu zbytečných nedorozumění. Od projektu očekáváme, že se děti hravou formou seznámí s tím, jak mohou navázat kontakt se sluchově postiženým spolužákem či kamarádem.

Cíl:
– zvýšit u dětí na 1. a 2. stupni ZŠ v Plzni a PK povědomí o formách komunikace se sluchově postiženými dětmi a to hravou a zábavnou formou.

Realizační tým:
Odpovědný vedoucí: Mgr. K. Voříšková
Dobrovolník/Konzultant z oblasti tlumočnictví ZJ: soudní tlumočník ZJ Mgr. M. Hanzlíček
Spolupracovníci:
Grafika: Petr Šrédl

Závěrečná zpráva z 1. – 4. ročníku projektu:
Znakovka do škol v číslech (2016-2017) zde
Znakovka do škol 2 v číslech (2017-2018) zde
Znakovka do škol 3 v číslech (2018-2019) zde
Znakovka do škol 4 v číslech (2019 – 2020)

Propagační materiály:
Slovník znakového jazyka aneb Znakovka do škol; balonky; pastelky; pexesa,
Brožura Domluvíme se; buttony; špunty do uší