O projektu

Ohlédnutí za posledním vystoupením v rámci MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH

Pohádka O veliké řepě:

Díky za krásné video Michalu Andělovi a projektu Díky dětem

Překlad do ČZJ:

Název projektu: Znakovka do škol 2
Doba trvání projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018
Realizátor: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
Odpovědná osoba: Mgr. K. Voříšková – 602 616 785 / voriskova@snplzen.cz
Propagační materiály: Slovník – dotisk,  brožura, buttony, pexeso…
Aktivity: Divadelní představení dětí ze ZŠ Martina Luthera, workshop pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ (seznámení se sluchovou vadou a znakovým jazykem), on-line slovník na znakovkadoskol.snplzen.cz,
Akce pro veřejnost s ukázkou pohádky: veřejná předpremiéra 22. 6. od 8:30 v Domě pohádek na Vinicích a 15. 9. 2018 v rámci Mezinárodního dne neslyšících

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na děti na 1. stupni ZŠ. Děti jsou ve školách seznamováni s cizími jazyky /AJ, NJ, RJ, FJ/, ale se znakovým jazykem a pravidla, jak se ke sluchově postiženému chovat nikoliv. Přestože se v Plzni nachází MŠ a ZŠ pro sluchově postižené a je tudíž možnost, že se slyšící děti dříve či později s neslyšícími/nedoslýchavými dětmi setkají. Ale nebudou vědět, jak s nimi komunikovat a to bychom rádi změnili. Chceme děti informovat o této vadě, která na první pohled není viditelná, ale svým způsobem může způsobit řadu zbytečných nedorozumění. Od projektu očekáváme, že se děti hravou formou seznámí s tím, jak mohou navázat kontakt se sluchově postiženým spolužákem či kamarádem.

Cíl:
– zvýšit u dětí na 1. a 2. stupni ZŠ v Plzni a PK povědomí o formách komunikace se sluchově postiženými dětmi a to hravou a zábavnou formou.

Realizační tým:
Odpovědný vedoucí: Mgr. K. Voříšková
Dobrovolník/Konzultant z oblasti tlumočnictví ZJ: soudní tlumočník ZJ Mgr. M. Hanzlíček
Dobrovolník/lektor workshopů: Miroslava Volejníková – neslyšící – místopředsedkyně organizace – vedení workshopů pro děti a pomoc při přípravě pohádky ve ZJ se slyšícími dětmi

Spolupracovníci:
Grafika slovníku: Petr Šrédl
Nácvik pohádky a práce s dětmi: Jitka Matějková – ZŠ Martina Luthera

Závěrečná zpráva z 1. ročníku projektu:
Znakovka do škol v číslech zde:

Propagační materiály:
Slovník znakového jazyka aneb Znakovka do škol; placka; pexeso

Finanční podpora:

banner_obrazek_ctverec