Slovesa

Slovesa

Bydlet

Číst

Jíst

Líbit

Nakupovat

Plakat

Počítat

Pomáhat

Postavit

Pracovat

Přijít

Přemýšlet

Psát

Spát

Vařit

 

Památky – pojmy

Bolevecký rybník

Hurvínek a Spejbl

Kameny u Vstiše

Kozel

Krkavec

Mlýnská strouha

Mříž s andělíčkem

Muzeum loutek

Pivovarská brána

Plzeňské kašny

Radyně

Velké a Nové divadlo

ZOO

Sport

Hrát

Basketbal

Běh

Fotbal

Hokej

Plavání

Tanec

Viktorka – fotbalový klub