Slovesa

Slovesa

Bydlet

Číst

Jíst

Líbit

Nakupovat

Plakat

Počítat

Pomáhat

Postavit

Pracovat

Přijít

Přemýšlet

Psát

Spát

Vařit